UseCrypt

„Naszą przewagą jest najlepsza na rynku technologia kryptograficzna”

 

UseCrypt to jedyne polskie oprogramowanie typu Secure Cloud Storage realizujące zasadę   „end to end encryption”. Zasada ta oznacza, że nikt poza właścicielem pliku lub jego odbiorcami nie może uzyskać do niego dostępu. Pliki pozostają niedostępne nawet dla dostawcy usługi UseCrypt czy też zewnętrznych dostawców usług serwerowych.

Szyfrowanie i deszyfrowanie plików następuję na urządzeniu klienta a klucze szyfrujące poszczególne porcje danych lub pliki przechowywane są ? na serwerze wyłącznie  w postaci zaszyfrowanej.

System szyfrujący UseCrypt to jedyny, opracowany w Polsce, działający i sprawdzony w praktyce system wykorzystujący technologię podziału klucza prywatnego użytkownika na przynajmniej dwie części ( HVKM ) . Praktycznie wszystkie produkty istniejące na rynku, które w swoim działaniu wykonują szyfrowanie danych wykorzystują standardową infrastrukturę PKI. System UseCrypt dzięki innowacyjnemu podziałowi klucza Prywatnego użytkownika podniósł w znaczący sposób poziom bezpieczeństwa w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań.

Dzięki technologi podziału kluczy prywatnych ( HVKM )  użytkownika możliwe stało się wprowadzenie mechanizmów, które nie mogą być stosowane w innych rozwiązaniach Cloud Storage na rynku. Przykładem takiego mechanizmu jest brak możliwości  uzyskania dostępu przez nieuprawnioną osobę do danych nawet w przypadku gdy przejęte zostałoby hasło i login użytkownika!

Zastosowanie technologii HVKM pozwoliło również na maksymalne zwiększenie poziomu kontroli nad dostępem do zaszyfrowanych danych. Utrata bądź kompromitacja urządzenia nie wymusza na użytkowniku, tak jak we wszystkich standardowych rozwiązaniach, konieczności zmiany hasła. Wystarczy uruchomienie blokady wybranego urządzenia np. smartfona.

System UseCrypt jest odporny na znane metody kryptoanalizy co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami w tym zakresie wystawionymi przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Instytut Łączności. Są to jedyne pozytywne opinie wystawiona w tym zakresie w Polsce dla produktu o charakterze komercyjnym.

Jako jedyne na świecie rozwiązanie typu Cloud Storage, system UseCrypt umożliwia swoim użytkownikom szyfrowanie plików lokalnie jednocześnie dając im dodatkowy poziom kontroli dzięki zastosowanej technologii podziału prywatnych kluczy szyfrujących.

W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku rozwiązań typu Cloud Storage system UseCrypt nie wykorzystuje standardowych protokołów transmisji danych tj. SSL/TLS z uwagi na dużą liczbę możliwych podatności. System UseCrypt wykorzystuje własny mechanizm transmisji danych ( UST ), który jest odpowiednikiem rozwiązań typu VPN. Mechanizm ten uniemożliwia skuteczne prowadzenie podsłuchu transmisji czy też atak typu man in the middle.
Więcej informacji na stronie https://usecrypt.com/

Kliknij tutaj aby pobrać wersje testową