Rozwiązania:
Oferowane rozwiązania:Zaawansowana ochrona informacji- Websense Triton- Ochrona WWW- Ochrona poczty- Ochrona informacji- Pobierz WebsenseKlasyfikowanie informacji- Boldon JamesAnaliza logów- Splunk- WebSpyZarządzanie hasłami- FastPassCiągłość działania- Menedżer Planów KryzysowychBezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych- UseCrypt- proCertumFormOchrona przed atakiem- CounterTack Sentinel- Damballa FailsafeBezpieczeństwo sieci- FireMonZarządzanie i bezpieczeństwo urządzeń mobilnych (MDM)- MobileIronBezpieczeństwo SAP
proCertumForm

 proCertum Form

proCertum Form - umo żliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów elektronicznych w postaci podpisanych elektronicznie i zaszyfrowanych plików. Mo żliwa jest równie ż obsługa plików, które nie s ą podpisane elektronicznie i szyfrowane. Mo że by ć wykorzystywany do bezpiecznej wymiany dowolnych dokumentów, przesyłanych z wielu lokalizacji (oddziałów, placówek terenowych, komórek organizacyjnych) do centralnego serwera (centrali).
 

Podstawowe zalety rozwiązania dla organizacji:

 

Wi ęcej o oprogramowaniu na: www.unizeto.pl/unizeto/uni,oferta_proCertum_Form.xml